آزمایش سرنوشت ساز | داستان فارسی
اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)
خانه » حکایت » اخلاقی » آزمایش سرنوشت ساز
آزمایش سرنوشت ساز

آزمایش سرنوشت ساز

صدقه دادن بهترین روش شکر گذاری نعمت خداوند است.

ازامام محمدباقر ع نقل شده که فرمود: دربنی اسرائیل عابدی بودکه به هرکاری دست می زدزیان می دید،راه تحصیل معاش برایش کاملابسته شده بود،تامدتی هسمرش مخارج اوراتامین می کردتااین که اموال همسرش نیزتمام گشت وچون سخت درمانده شدندعابدکلاف ریسمانی که تنها موجودی آنان بودبرداشته به بازاررفت که بافروش آن غذایی تهیه کندولی چون کسی ازوی نخریدکناردریارفت که پس ازآب تنی به خانه برگردد درآنجا صیادی رادیدکه ماهی فاسدی راصیدکرده است به اوگفت :این ماهی رابه من بفروش و درعوض این کلاف رابگیر که به درد تو می خورد .

صیادپذیرفت کلاف راگرفت و ماهی رابه او داد،عابدبه خانه آمدوآن رابه همسرش دادکه طبخ نماید وقتی همسراوشکم ماهی راشکافت درآن مرواریدبزرگی رایافت ،عابدآن رابه بازاربردوبه ۲۰هزاردرهم فروخت ،هنگامی که پولها را به خانه آوردسائلی درب منزلش آمده ،گفت :صدقه ای به من بدهیدتاخداوندبرشماترحم نماید .

عابدده هزاردرهم ازپول مرواریدرابه سائل داد،همسرش گفت :سبحان الله تو نصف ثروت مارایکباره ازدست دادی ؟طولی نکشیدکه سائل بازگشت وآن ده هزاردرهم راپس داده گفت :خودشماآن رامصرف کنیدگوارایتان باد،من فرشته ای بودم که خداوندمرافرستاده بودشماراآزمایش کندکه شماچگونه شکرگزارنعمت می باشیدواکنون خداوندسپاسگذاری شماراپسندید .

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است
7