خدا میهمان خانه ی پیر زن بود | داستان فارسی
کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
خانه » داستان پند اموز » خدا میهمان خانه ی پیر زن بود
خدا میهمان خانه ی پیر زن بود

خدا میهمان خانه ی پیر زن بود

داستان پندآموزی از حضور خدا در دستان نیازمندانی که دست نیاز به سوی ما دراز میکنند.

پیرزنی در خواب خدا رو دید و به او گفت:
خدایا من خیلی تنهام، مهمان خانه من می شوی؟!
خدا قبول کرد و به او گفت که فردا به دیدنش می رود…

پیرزن از خواب بیدار شد و با عجله شروع به جارو زدن خانه اش کرد..!
رفت و چند نان تازه خرید و خوشمزه ترین غذایی که بلد بود رو پخت.

سپس نشست و منتظر ماند…
چند دقیقه بعد درب خانه به صدا در آمد…

پیرزن با عجله به سمت در رفت و اون رو باز کرد
پیرمرد فقیری بود، پیرمرد از او خواست تا به او غذا بدهد
پیرزن با عصبانیت سر فقیر داد زد و در را محکم بست

نیم ساعت بعد دوباره در خانه به صدا در آمد. پیرزن دوباره با عجله در را باز کرد
این بار کودکی که از سرما می لرزید از او خواست که از سرما پناهش دهد

پیرزن با ناراحتی در را بست و غرغرکنان به خانه برگشت

نزدیک غروب بار دیگر درب خانه به صدا در آمد
این بار نیز پیرزن فقیری پشت در بود. زن از او کمی پول خواست تا برای کودکان گرسنه اش غذا بخرد

پیرزن که خیلی عصبانی شده بود با داد و فریاد پیرزن فقیر را دور کرد

شب شد و خدا نیامد…!

پیرزن با یأس به خواب رفت و بار دیگر خدا را دید
پیرزن با ناراحتی گفت: خدایا، مگر تو قول نداده بودی که امروز به دیدنم خواهی آمد؟!

خدا جواب داد:
بله، من امروز سه بار به دیدنت آمدم اما تو هربار در را به رویم بستی…!

آری…
خداوند در همین دستان نیازمندی است که بسوی تو دست نیاز گشوده اند!!

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است
9