ﺁﯾﺎﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﺩ؟ | داستان فارسی
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)
خانه » داستان کوتاه » ﺁﯾﺎﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﺩ؟
ﺁﯾﺎﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﺩ؟

ﺁﯾﺎﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﺩ؟

ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺁﯾﺎﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﺩ؟ ﺍﺳﺘﺎﺩﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ، ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺁﯾﺎﺷﻤﺎﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯾﺪ؟ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :ﺁﯾﺎﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯾﺪ؟

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است
1