آرشیو ماهانه : مارس 2018

هنرمند بی ثمر

هنرمند بی ثمر

ابومسلم خراسانی گفته است که : هنرمند بی ثمر با گدا فرقی ندارد مگر اینکه از هنرش بهره جوید. ادامه مطلب

ادامه مطلب