حکایت

گشایش گره زندگی

گشایش گره زندگی

پیر مرد تهی دست، زندگی را در نهایت فقر و تنگدستی می گذراند و با سائلی برای زن و فرزندانش قوت و غذائی ناچیز فراهم می ڪرد. ادامه مطلب

ادامه مطلب

مثل بهلول و خرقه،نان جو و سرکه

مثل بهلول و خرقه،نان جو و سرکه

در دوران هارون الرشید،مردی بود به اسم بهلول.بهلول دانشمند وآدم بزرگی بود.اواز شاگردان امام صادق علیه السلام بود.اما به دستور امام علیه السلام خودش رابه دیوانگی زده بودتا کاری به کارش نداشته باشند و بتواند با تظاهر به دیوانگی حرفهایش را بزند و از مجازات خلیفه هم در امان باشد… ادامه مطلب ...

ادامه مطلب