داستان پند اموز

هنرمند بی ثمر

هنرمند بی ثمر

ابومسلم خراسانی گفته است که : هنرمند بی ثمر با گدا فرقی ندارد مگر اینکه از هنرش بهره جوید. ادامه مطلب

ادامه مطلب

غلبه شیطان بر انسان

غلبه شیطان بر انسان

در میان بنی اسرائیل عابدی بود. وی را گفتند:« فلان جا درختی است و قومی آن را می پرستند» عابد خشمگین شد، برخاست و تبر بر دوش نهاد تا آن درخت را برکند. ادامه مطلب

ادامه مطلب

مرد زاهد، چشمان پاک

مرد زاهد، چشمان پاک

داستان مرد زاهد، چشمان پاک میگوید در دنیا هر چه کنی به خود کنی و اگر چشمان پاک و بی هوسی داشته باشی کسی هم به همسر تو با چشم بد نگاه نخواهد کرد. ادامه مطلب

ادامه مطلب

شرافت انسان

شرافت انسان

داستان شرافت انسان درباره مرد نابینایی بود که تشخیص داد چه کسی پادشاه،وزیر و نگهبان است. ادامه مطلب

ادامه مطلب