داستان پند اموز

راز زندگی

راز زندگی

راز زندگی در چهار کلمه است،اندیشیدن،ایمان داشتن،آرزو کردن و جرات داشتن. ادامه مطلب

ادامه مطلب

حکمت خدا

حکمت خدا

خداوند الطاف مخفی دارد،ما انسانها آن را درک نمی کنیم.او بلا را از ما دور میکند ،و ما با نادانی خود آن را باز پس میخوانیم !!! ادامه مطلب

ادامه مطلب

عشق در جهنم

عشق در جهنم

با چنان عشقی زندگی کن که حتی اگر بنا به تصادف به دوزخ افتادی …خودشیطان تو را به بهشت بازگرداند)) ادامه مطلب

ادامه مطلب

ظرف عسل

ظرف عسل

اگر کسی که صدقه میداد به خوبی میدانست و مجسم میکرد که صدقه ی او قبل از دست نیازمند در دست خدا قرار می گیرد، لذت صدقه دهنده بیش از لذت گیرنده بود. ادامه مطلب

ادامه مطلب