داستان کوتاه

شرافت انسان

شرافت انسان

داستان شرافت انسان درباره مرد نابینایی بود که تشخیص داد چه کسی پادشاه،وزیر و نگهبان است. ادامه مطلب

ادامه مطلب

اندر زیرکی زنان

اندر زیرکی زنان

آورده اند که مردی بود که پیوسته تحقیق مکرهای زنان میکرد و از غایت غیرت هیچ زنی را محل اعتماد خود نساخت و کتاب “حیل النساء”(مکرهای زنان) را پیوسته مطالعه می کرد. ادامه مطلب

ادامه مطلب

داروی سمی

داروی سمی

مهربانی موثرترین معجونیست که به صورت تضمینی نفرت و خشم را نابود میکند… ادامه مطلب

ادامه مطلب

روبه بوده یا روباه؟

روبه بوده یا روباه؟

فردی فقیر که برای نگه داری روغن اندک خود خیک نداشت، روباهی شکار کرد و از پوست آن خیک روغن ساخت. به او گفتند:« پوست روباه حرام است.» ادامه مطلب

ادامه مطلب