رمان جدید و ایرانی

پشیمانی شیطان

پشیمانی شیطان

آن روز که خداوند گفت بر آدم و نسل او سجده کن، نمی‌دانستم که نسل او در زشتی و دروغ و خیانت، تا کجا می‌تواند فرا رود و گرنه در برابر آدم سجده می‌کردم. ادامه مطلب

ادامه مطلب

مرد وفادار

مرد وفادار

مردی که نگران زن و بچه هایش است مرد قابل اعتمادی است و به خانواده اش تعلق دارد. ادامه مطلب

ادامه مطلب