معرفی کتاب

معرفی کتاب ۱۰۰۱حکایت اخلاقی

معرفی کتاب ۱۰۰۱حکایت اخلاقی

به نام خدا امروز با معرفی کتاب ۱۰۰۱حکایت اخلاقی در خدمت شما عزیزان هستیم  این کتاب در ۵۰موضوع مختلف و در ۱۰۰۱یک حکایت و ۷۵۰صفحه توسط جناب اقای محمد حسین محمدی نوشته شده است.کتاب سرشار از موضوعات اخلاقی و عرفانی مختلف است از جمله موضوعات :افات زبان،عدالت و ستمگری،دنیا فروشی و دین فروشی،جوان مردی وناجوان مردی،امانت داری و خیانت،توکل و عدم توکل،حماقت،اخلاص،ریا و… را میتوان نام برد.این کتاب بسیار با ارزش است و اگر اهل خواندن حکایت ...

ادامه مطلب