چهارده معصوم

ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺭﻓﻴﻖ ﺑﺎﺯﻯ

ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺭﻓﻴﻖ ﺑﺎﺯﻯ

ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺎﻯ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺑﺮﺳﺪ، ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺎﻧﻌﻪ ﻭ ﻣﻠﺎﺣﻈﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺖ. ﻣﺼﺎﻧﻌﻪ ﻭ ﻣﺼﺎﻧﻌﻪ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻧﻮﻋﻰ ﺿﻌﻒ ﻭ ﺯﺑﻮﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻭ ﻗﻮﺕ ﺍﺳﺖ. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

مرگ مؤمن

مرگ مؤمن

امام جواد نهمین امام برحق ع بعیادت یکی ازاصحابش که بیمارشده بودرفت ودربالین او نشست ودیدکه اوگریه میکندودرموردمرگ بی تابی مینماید . ادامه مطلب

ادامه مطلب

داستات جالب و آموزنده از کربلا

داستات جالب و آموزنده از کربلا

تو شلوغیِ اربعین دیدم زنی باعبای عربی روبروی حرم سیدالشهدا با لهجه و کلام عربی با ارباب سخن میگوید. عربی را میفهمیدم… زنِ عرب میگفت آبرویم را نبر… به سختی اذن زیارت از شوهرم گرفته ام… بچه هایم را گم کرده ام … اگر با بچه ها به خانه برنگردم شوهرم مرا میکشد. گریه می کرد و با سوزِ نجوایش اطرافیان هم گریه میکردند. کم کم لحن صحبتش تند شد: … توخودت دختر داشتی… جان سه ساله ات کاری بکن… چند ساعت است گم کرده ام...

ادامه مطلب