فرق بین عشق و ازدواج | داستان فارسی
شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خانه » خاطرات » فرق بین عشق و ازدواج
فرق بین عشق و ازدواج

فرق بین عشق و ازدواج

خاطرات ایرج حسابی

خاطرات ایرج حسابی

یک روز از پدرم پرسیدم فرق بین عشق و ازدواج چیست؟

روز بعد او کتابی قدیمی آورد و به من گفت این برای توست با تعجب گفتم: اما این کتاب خیلی با ارزش است، تشکر کردم و در حالیکه خیلی ذوق داشتم تصمیم گرفتم کتاب را جایی دنج بگذارم تا سر فرصت بخوانم، چند روز بعد پدرم روزنامه ای را آورد، نگاهی به آن انداختم و بنظرم جالب آمد که پدرم گفت این روزنامه مال تو نیست برای شخص دیگریست و موقتا میتوانی آن را داشته باشی، منم با عجله شروع به خواندنش کردم که مبادا فرصت را از دست بدهم، در همین گیر و دار پدرم لبخندی زد و گفت: حالا فهمیدی فرق عشق و ازدواج به چیست؟
در عشق میکوشی تا تمام محبت و احساست را صرف شخصی کنی که شاید سهم تو نباشد اما ازدواج کتاب با ارزشیست که به خیال اینکه همیشه فرصت خواندنش هست به حال خود رهایش میکنی

کتاب خاطرات مهندس ایرج حسابی
شیرین ترین توت ها، پای درخت میریزد در حالیکه ما برای چیدن توت های کال، چشم به بالاترین شاخه ها دوخته ایم…

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است
9