شرافت انسان

شرافت انسان

داستان شرافت انسان درباره مرد نابینایی بود که تشخیص داد چه کسی پادشاه،وزیر و نگهبان است. ادامه مطلب

ادامه مطلب

راز زندگی

راز زندگی

راز زندگی در چهار کلمه است،اندیشیدن،ایمان داشتن،آرزو کردن و جرات داشتن. ادامه مطلب

ادامه مطلب

حکمت خدا

حکمت خدا

خداوند الطاف مخفی دارد،ما انسانها آن را درک نمی کنیم.او بلا را از ما دور میکند ،و ما با نادانی خود آن را باز پس میخوانیم !!! ادامه مطلب

ادامه مطلب