اندر زیرکی زنان

اندر زیرکی زنان

آورده اند که مردی بود که پیوسته تحقیق مکرهای زنان میکرد و از غایت غیرت هیچ زنی را محل اعتماد خود نساخت و کتاب “حیل النساء”(مکرهای زنان) را پیوسته مطالعه می کرد. ادامه مطلب

ادامه مطلب

پشیمانی شیطان

پشیمانی شیطان

آن روز که خداوند گفت بر آدم و نسل او سجده کن، نمی‌دانستم که نسل او در زشتی و دروغ و خیانت، تا کجا می‌تواند فرا رود و گرنه در برابر آدم سجده می‌کردم. ادامه مطلب

ادامه مطلب

داروی سمی

داروی سمی

مهربانی موثرترین معجونیست که به صورت تضمینی نفرت و خشم را نابود میکند… ادامه مطلب

ادامه مطلب

ملانصرالدین دانشمند بزرگیست

ملانصرالدین دانشمند بزرگیست

روزی دانشمندی به شهر ملانصرالدین وارد می‌شود و می‌خواهد با دانشمند آن شهرگفتگویی داشته باشد. مردم، چون کسی را نداشتند، او را نزد ملانصرالدین می‌برند. ادامه مطلب

ادامه مطلب

عشق در جهنم

عشق در جهنم

با چنان عشقی زندگی کن که حتی اگر بنا به تصادف به دوزخ افتادی …خودشیطان تو را به بهشت بازگرداند)) ادامه مطلب

ادامه مطلب