شکارچی

شکارچی

مردی از کنار جنگلی رد می شد ، شیری را دید که برای شغالی خط ونشان می کشد . ادامه مطلب

ادامه مطلب

نشکن نمی گویم

نشکن نمی گویم

حب دنیا سرمنشاء همه ی خطاهاست. بهترین و اثربخش ترین راه رهایی و نجات انسان از حب دنیا و آلودگی های دنیوی، اصلاح نفس و رسیدن به مقام بندگی و عبودیت خداوند است….. ادامه مطلب

ادامه مطلب

کدام عروسک از همه بهتر است؟

کدام عروسک از همه بهتر است؟

پادشاهی کاخ بزرگی با وزیران و درباریان فراوان داشت.او از تمام نقاط حکما،خردمندان و هنرمندان را به قصرش فرا خوانده بود و وزرایش به دانایی و دیانت و کیاست مشهور بودند. ادامه مطلب

ادامه مطلب

گشایش گره زندگی

گشایش گره زندگی

پیر مرد تهی دست، زندگی را در نهایت فقر و تنگدستی می گذراند و با سائلی برای زن و فرزندانش قوت و غذائی ناچیز فراهم می ڪرد. ادامه مطلب

ادامه مطلب