بایگانی برچسب ها: آتش انتقام

آتش انتقام

آتش انتقام

وقتی کینه به دل گرفته ودر پی انتقام هستیم باید بدانیم آتش این انتقام دامن خودمان را هم خواهد گرفت بهتر است ببخشیم وبگذریم ادامه مطلب

ادامه مطلب