بایگانی برچسب ها: باید بگذاری بعضی از ادمها احمق بمانند.