بایگانی برچسب ها: جای خدا نباشیم

جای خدا نباشیم

جای خدا نباشیم

جای خدا نباشیم و خود را از همه برتر ندانیم چون ممکن است گاهی ما جای آن کسی باشیم که با او برخورد کرده ایم. ادامه مطلب

ادامه مطلب