بایگانی برچسب ها: حجاب

نگاه هوس الود

نگاه هوس الود

نگاه هوس الود                       نگاه هوس الود خانوووووووم….شــماره بدم؟؟؟؟؟؟ خانوم خوشــــــگله برسونمت؟؟؟؟؟؟؟ خوشــــگله چن لحظه از وقتتو به مــــا میدی؟؟؟؟؟؟ اینها جملاتی بود که دخترک در طول مســیر خوابگاه تا دانشگاه می شنید! بیچــاره اصـلا” اهل این حرفـــــها نبود…این قضیه به شدت آزارش می داد تا جایی که چند بار تصـــمیم گرفت بی خیــال درس و مــدرک شود و به محـــل زندگیش بازگردد. روزی به امامزاده ی نزدیک دانشگاه رفت… شـاید می خواست گله ...

ادامه مطلب

چرا چادر پوشیدم

چرا چادر پوشیدم

گفتم: اگه گفتی چی شد من بعد از این همه مدت چادرپوشیدم؟ گفت: چه می‌دانم، لابد این‌طوری خوش‌تیپ تری! گفتم: نچ! گفت: خب لابد فهمیدی این‌طوری حجابت کامل‌تره مثلاً! گفتم: نچ! گفت: ای بابا! خب لابد عاشق یکی شدی، اون گفته اگه چادر بپوشی بیشتر دوستت دارم!! گفتم: اره تقریبا نزدیک شدی! گفت: آها!دیدی گفتم همه‌ی قصه‌هابه ازدواج ختم می‌شوند؟دیدی! گفتم: برو بابا… دور شدی باز! گفت: خب خودت بگو اصلاً گفتم: یک جایی شنیدم چادر، لباس “زهرا س” ست، خواستم کمی شبیه “زهر...

ادامه مطلب