بایگانی برچسب ها: حساب جهان آخرت

مثل بهلول و خرقه،نان جو و سرکه

مثل بهلول و خرقه،نان جو و سرکه

در دوران هارون الرشید،مردی بود به اسم بهلول.بهلول دانشمند وآدم بزرگی بود.اواز شاگردان امام صادق علیه السلام بود.اما به دستور امام علیه السلام خودش رابه دیوانگی زده بودتا کاری به کارش نداشته باشند و بتواند با تظاهر به دیوانگی حرفهایش را بزند و از مجازات خلیفه هم در امان باشد… ادامه مطلب ...

ادامه مطلب