بایگانی برچسب ها: حضرت فاطمه

نصیحت پیامبر با حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)

نصیحت پیامبر با حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)

از ازدواج حضرت زهرا (س) با حضرت علی (ع) چندان نگذشته بود پیامبر (ص) به دیدار آن ها آمد به آن ها مبارکباد گفت و پس از ساعاتی علی (ع) برای کاری از خانه بیرون رفت . پیامبر (ص) به فاطمه (س) فرمود :حالت چطور است؟شوهرت را چگونه یافتی؟ فاطمه (س) : پدر جان شوهرم را به بهترین شوهر یافتم ولی جمعی از زنان قریش نزد من آمدند و به من گفتند:رسول خدا (ص) تو را همسر یک نفر مرد فقیر و تهیدست نموده است. پیامبر : دخترم ! نه پدرت فقیر است،و نه شوهرت،خداو...

ادامه مطلب