بایگانی برچسب ها: حکایت شهادت امام جواد(ع)

ایستادگی تا پای شهادت

ایستادگی تا پای شهادت

امام جواد(ع)باپیشنهاد تحمیلی ماءمون، با دختر ماءمون به نام زینب که به (ام الفضل)معروف بود،ازدواج کرد ولی او (نازا) بود.امام جواد(ع) با کنیزی به نام سمانه(س) مادر امام دهم(ع)،ازدواج کرد و از او داری فرزند شد.ام الفضل بر سر همین موضوع،کینه امام جواد(ع) را به دل گرفت وقتی که ماءمون از دنیا رفت.برادرش معتصم خلیفه شد،او نتوانست وجود مقدس امام جواد(ع) را تحمل کند،سرانجام با جعفر (پسر ماءمون)در فکر توطئه قتل ان حضرت برامدند.برای این کار ام الفضل...

ادامه مطلب