بایگانی برچسب ها: حکایت پندآموز مذهبی

داستان آموزنده مذهبی

داستان آموزنده مذهبی

داستان های مذهبی شاگردی از استادش درباره ی جلب رضایت خدا و بهترین راه آن پرسید. استاد گفت: به گورستان برو و به مرده ها توهین کن! شاگرد دستور استاد را اجرا کرد و نزد او برگشت. استاد گفت: جواب دادند؟ شاگرد گفت: نه استاد گفت: پس بار دیگر به آنجا برو و آن ها را ستایش کن! شاگرد اطاعت کرد و همان روز عصر نزد استاد برگشت. استاد بار دیگر از او پرسید که آیا مرده ها جواب دادند؟ و شاگرد گفت: نه. استاد گفت: برای جلب رضایت خدا، همین طور رفتار کن ن...

ادامه مطلب