بایگانی برچسب ها: حیله زنان

اندر زیرکی زنان

اندر زیرکی زنان

آورده اند که مردی بود که پیوسته تحقیق مکرهای زنان میکرد و از غایت غیرت هیچ زنی را محل اعتماد خود نساخت و کتاب “حیل النساء”(مکرهای زنان) را پیوسته مطالعه می کرد. ادامه مطلب

ادامه مطلب