بایگانی برچسب ها: داستان آموزنده

بخشیدن

بخشیدن

دو تا کارگر گرفته بودم واسه اثاث کشی. گفتن ۴۰ تومن من هم چونه زدم شد ۳۰ تومن… بعد پایان کار، توی اون هوای گرم سه تا ۱۰ تومنی دادم بهشون. یکی از کارگرا ۱۰تومن برداشت و ۲۰ تومن داد به اون یکی. گفتم مگر شریک نیستید؟؟ گفت چرا ولی اون عیالواره، احتیاجش از من بیشتره. من هم برای این طبع بلندش دوباره ۱۰ تومن بهش دادم تشکر کرد و دوباره ۵ تومن داد به اون یکی و رفتن. داشتم فکر میکردم هیچ وقت نتونستم اینقدر بزرگوار و بخشنده باشم اونجا بود یاد جم...

ادامه مطلب

داستان جالب دعا و اعتقاد در ماجرای پسر جوان و زن بد کاره

داستان جالب دعا و اعتقاد در ماجرای پسر جوان و زن بد کاره

ماجرای پسر جوان و زن بد کاره در حدود سى چهل سال پیش جوان شکسته بندى در قم نقل کرد که روزى زن مُحَجَّبِه اى به درِ مغازه ى من آمد و اظهار داشت که استخوان پایم از جا در رفته و مى خواهم آن را جا بیندازى، ولى در بازار نمى شود. چون مى ترسم صدایم را افراد نامحرم بشنوند، اگر اجازه مى دهى به منزل برویم. قبول کردم و به دنبال آن زن روانه شدم، تا این که به منزل ایشان وارد شدیم. آن زن درِ خانه را از داخل بست، متوجّه شدم که قصد دیگرى دارد، درِ خانه...

ادامه مطلب