بایگانی برچسب ها: داستان لاکپشت ها

داستان اموزنده سفر لاکپشت ها

داستان اموزنده سفر لاکپشت ها

داستان اموزنده لاکپشت ها داستان اموزنده خانوادۀ لاک پشت ها تصمیم گرفتند که به پیک نیک بروند و خانه را برای پیدا کردن یک مکان مناسب برای پیک نیک ترک کردند. سرانجام در سال دوم سفرشان، محل مورد نظرشان را پیدا کردند. برای مدتی حدود شش ماه، محوطه را تمیز کردند، سبدها را باز کردند و مقدمات را آماده کردند. بعد فهمیدند که نمک نیاورده اند، پیک نیک بدون نمک یک فاجعه خواهد بود و همۀ آنها با این مورد موافق بودند. بعد از یک بحث طولانی، جوان ترین ل...

ادامه مطلب