بایگانی برچسب ها: داستان پسر جوان

داستان جالب دعا و اعتقاد در ماجرای پسر جوان و زن بد کاره

داستان جالب دعا و اعتقاد در ماجرای پسر جوان و زن بد کاره

ماجرای پسر جوان و زن بد کاره در حدود سى چهل سال پیش جوان شکسته بندى در قم نقل کرد که روزى زن مُحَجَّبِه اى به درِ مغازه ى من آمد و اظهار داشت که استخوان پایم از جا در رفته و مى خواهم آن را جا بیندازى، ولى در بازار نمى شود. چون مى ترسم صدایم را افراد نامحرم بشنوند، اگر اجازه مى دهى به منزل برویم. قبول کردم و به دنبال آن زن روانه شدم، تا این که به منزل ایشان وارد شدیم. آن زن درِ خانه را از داخل بست، متوجّه شدم که قصد دیگرى دارد، درِ خانه...

ادامه مطلب