بایگانی برچسب ها: داستان کوتاه گردن قاطرت

داستان کوتاه گردن قاطرت

داستان کوتاه گردن قاطرت

داستان های کوتاه و باحال مردی وارد یک آسیاب گندم شد.دید به جای اینکه یک انسان گندم‌ها را آسیاب کند چوب آسیاب به گردن یک قاطر بسته شده. قاطر می‌چرخید و آسیاب کار می‌کرد اما به گردن قاطر یک زنگوله آویزان بود. از صاحب آسیاب پرسید: «برای چه به گردن قاطرت زنگوله بسته‌ای!»آسیابان گفت: «برای اینکه اگر ایستاد بفهمم و متوجه شوم که آسیاب کار نمی‌کند».آن شخص دوباره پرسید: «خب! اگر قاطر ایستاد و سرش را تکان داد، از کجا می‌فهمی؟»آسیابان گفت: «برو ...

ادامه مطلب