بایگانی برچسب ها: دست نوازش

ذهن خوب ، قلب خوب

ذهن خوب ، قلب خوب

در یک دهکده ی کوچک معلم مدرسه از دانش آموزان خواست تا تصویری از چیزیکه برایشان بسیار با ارزش است را بکشند. ادامه مطلب

ادامه مطلب