بایگانی برچسب ها: سیمرغ

سیمرغ عطار

سیمرغ عطار

یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچکس نبود، هیچکس نیست، هیچکس نخواهد بود و هرچه هست از آن اوست. آمدست، در سراینده های شعر پارسی و افسانه دیرین ایران زمین؛ ادامه مطلب

ادامه مطلب