بایگانی برچسب ها: شهید ابراهیم هادی

بیکاری عیبه

بیکاری عیبه

ابراهیم را در وضعیتی دیدم که خیلی تعجب کردم! دو تا کارتن بزرگ روی دوشش بود و جلوی یک مغازه، کارتن‌ها را روی زمین گذاشت! وقتی کار تحویل اجناس تمام شد، جلو رفتم. سلام کردم و گفتم: آقا ابرام! برای شما زشته! این کار باربر هاست، نه کار شما! نگاهی به من کرد و گفت: کار که عیب نیست، بیکاری عیبه! این کاری هم که من انجام می‌دم برای خودم خوبه! مطمئن می‌شم که هیچی نیستم و جلوی غرورم رو میگیره! گفتم: ولی اگه کسی تو رو اینطوری ببینه خوب نیست! تو ر...

ادامه مطلب