بایگانی برچسب ها: صدای موتور گازی

صدای موتور گازی

صدای موتور گازی

صف‌ها به هم پیوسته و طولانی بود، مردم برای انتخاب مسئول مد نظرشان با شناسنامه‌ای که در دست داشتند منتظر رسیدن نوبتشان بودند، از دور چهره مهدی زین الدین را دیدم که توی صف ایستاده است، من که مسئول صندوق بودم و اختیاراتی داشتم به او دستی بلند کردم و به احترامش بلند شدم، به او که به تازگی فرمانده شده بودم گفتم جلو بیا، نیازی نیست توی صف بایستی، اما او با تواضع خودش داخل صف ایستاده و انتظار کشید تا نوبتش شود. بعد از این که رای خود را به صندوق ...

ادامه مطلب