بایگانی برچسب ها: عروسک

دوست شایسته

دوست شایسته

شخصی شایسته دوستی و مشورت توست که بداند کی حرف بزند، چه موقع به حرف هایت توجهی نکند و کی ساکت بماند. ادامه مطلب

ادامه مطلب