بایگانی برچسب ها: مرد ثروتمند

دیدگاه وارونه

دیدگاه  وارونه

روزی یک مرد ثروتمند، پسر بچه کوچکش را به ده برد تا به او نشان دهد مردمی که در آنجا زندگی می کنند، چقدر فقیر هستند. ادامه مطلب

ادامه مطلب