بایگانی برچسب ها: مرگ مؤمن

مرگ مؤمن

مرگ مؤمن

امام جواد نهمین امام برحق ع بعیادت یکی ازاصحابش که بیمارشده بودرفت ودربالین او نشست ودیدکه اوگریه میکندودرموردمرگ بی تابی مینماید . ادامه مطلب

ادامه مطلب