بایگانی برچسب ها: معامله با خدا

ظرف عسل

ظرف عسل

اگر کسی که صدقه میداد به خوبی میدانست و مجسم میکرد که صدقه ی او قبل از دست نیازمند در دست خدا قرار می گیرد، لذت صدقه دهنده بیش از لذت گیرنده بود. ادامه مطلب

ادامه مطلب