بایگانی برچسب ها: معجزات امام باقر

مسلمان شدن مسیحی به دست امام باقر

مسلمان شدن مسیحی به دست امام باقر

  هنگامی که هشام بن عبدالملک امام باقر ( ع ) را همراه پسرش امام صادق ( ع ) از مدینه به شام تبعید کرد ، امام صادق ( ع ) می گوید : یک روز همراه پدرم از خانه هشام بیرون آمدیم ، به میدان شهر رسیدیم دیدیم جمعیت بسیاری اجتماع کرده اند ، پدرم پرسید : ( اینها کیستند و برای چه اجتماع کرده اند ؟ ) گفته شد : ( اینها کشیش های مسیحی ( روحانیون بلندپایه مسیحیان ) هستند ، هر سال در چنین روزی در اینجا اجتماع می کنند و با هم به زیارت راهب پیر مسیحی ، که معبد ا...

ادامه مطلب