بایگانی برچسب ها: معنی قمپز در کردن

قمپز در کردن

قمپز در کردن

در زمان جنگ های اولیه ایران و عثمانی، دولت عثمانی از توپ خاصی استفاده می کرد که نام آن “قمپز “بود. ادامه مطلب

ادامه مطلب