بایگانی برچسب ها: ملانصرالدین و دانشمند

ملانصرالدین دانشمند بزرگیست

ملانصرالدین دانشمند بزرگیست

روزی دانشمندی به شهر ملانصرالدین وارد می‌شود و می‌خواهد با دانشمند آن شهرگفتگویی داشته باشد. مردم، چون کسی را نداشتند، او را نزد ملانصرالدین می‌برند. ادامه مطلب

ادامه مطلب