بایگانی برچسب ها: پادشاهي وزيري داشت كه هر اتفاقي مي افتاد مي گفت: خيراست!!