بایگانی برچسب ها: پسر عیاش و وصیت پدر

پسر عیاش و وصیت پدر

پسر عیاش و وصیت پدر

در روزگاران قدیم مردی بود ثروتمند و این مرد فرزندی داشت عیاش. هرچه پدر به فرزند خود نصیحت می کرد که با دوستان بد معاشرت مکن و دست از این ولخرجی ها بردار که دوست ناباب بدرد نمی خورد و اینها عاشق پولت هستند، جوان جاهل قبول نمی کرد. ادامه مطلب

ادامه مطلب