بایگانی برچسب ها: پیرمرد فرزانه

راز زندگی

راز زندگی

راز زندگی در چهار کلمه است،اندیشیدن،ایمان داشتن،آرزو کردن و جرات داشتن. ادامه مطلب

ادامه مطلب