بایگانی برچسب ها: چرا چادری شدم

چرا چادر پوشیدم

چرا چادر پوشیدم

گفتم: اگه گفتی چی شد من بعد از این همه مدت چادرپوشیدم؟ گفت: چه می‌دانم، لابد این‌طوری خوش‌تیپ تری! گفتم: نچ! گفت: خب لابد فهمیدی این‌طوری حجابت کامل‌تره مثلاً! گفتم: نچ! گفت: ای بابا! خب لابد عاشق یکی شدی، اون گفته اگه چادر بپوشی بیشتر دوستت دارم!! گفتم: اره تقریبا نزدیک شدی! گفت: آها!دیدی گفتم همه‌ی قصه‌هابه ازدواج ختم می‌شوند؟دیدی! گفتم: برو بابا… دور شدی باز! گفت: خب خودت بگو اصلاً گفتم: یک جایی شنیدم چادر، لباس “زهرا س” ست، خواستم کمی شبیه “زهر...

ادامه مطلب