بایگانی برچسب ها: کودکی پیامبر

غذای حرام

غذای حرام

هنگاهی که حضرت محمد(ص) هفت ساله بود،یهودیان که نشانه هایی از پیامبری را در او دیدند،درصدد بعضی امتحانات برامدند و با خود گفتنتد: ما در کتاب هایمان خوانده ایم که پیامبر اسلام از غذای حرام و شبهه،دوری می کند،خوب است او را امتحان کنیم.بنابراین مرغی را دزدیدند و برای حضرت ابوطالب فرستادند تا همه به عنوان هدیه بخورند; اما همه خوردند غیر از پیامبر(ص).علت این کار را پرسیدند،حضرت در پاسخ فرمود:این مرغ ،حرام است و خداوند من را از حرام نگه میدارد. ...

ادامه مطلب