بایگانی برچسب ها: گره زندگی

گشایش گره زندگی

گشایش گره زندگی

پیر مرد تهی دست، زندگی را در نهایت فقر و تنگدستی می گذراند و با سائلی برای زن و فرزندانش قوت و غذائی ناچیز فراهم می ڪرد. ادامه مطلب

ادامه مطلب